De Baloise Belgium Tour is net als de voorbije jaren inventief geweest. Maar veel meer dan dat alleen denkt de grootste rittenwedstrijd van België ook aan de veiligheid van de renners. Als je ziet wat er de voorbije weken allemaal gebeurde met coureurs en andere fietsers, dan kunnen we dat alleen maar toejuichen. Maar wat moeten we ons nu voorstellen bij die Safety Car?

Foto: Golazo Sport

Vergeet even de Safety Car uit de Formule 1, de koersvariant heeft niet de bedoeling om bij een valpartij de koers lam te leggen. Wel zal de wagen een half uur voorsprong nemen op het peloton zodat last minute obstakels die de koers kunnen beïnvloeden en/of de veiligheid van de renners in gevaar zouden kunnen brengen, in allerijl opgelost worden. Organisator Rob Discart is zo vrij tekst en uitleg te geven. “Samen met onze hoofdpartner Baloise Insurance zitten wij geregeld samen om te evalueren. Bij 1 van die gesprekken is naar voren gekomen om het thema veiligheid verder uit te diepen. Samen met de collega’s van Sportizon hebben we een aantal zaken ontwikkeld en 1 van die voorstellen was dus de Safety Car.”

Het resultaat mag er zijn. “De Safety Car zal een half uur voor het peloton uitrijden. Belangrijk voor de chauffeur is dat hij kennis heeft van de koers en het parcours zeer goed kent. Hij moet weten hoe je een koers organiseert om zo te kunnen ingrijpen waar nodig. We hadden al voldoende maatregelen genomen met rechtstreekse betrekking tot de karavaan, maar we worstelden nog met wat items. Wat indien er een brand of verkeersongeluk is op het parcours? Wat als er een vrachtwagen in panne valt op het parcours? Wat als er op het laatste ogenblik een seingever niet op post is? Heel veel zaken kunnen last minute voor grote problemen zorgen, en daar denken we met de Safety Car toch een belangrijke oplossing voor te hebben gevonden.”

Foto: Golazo Sport

Kennis en ervaring

Zonder Safety Car kom je bij de hierboven genoemde voorbeelden voor een onoplosbaar probleem met als rechtstreeks gevolg invloed op het peloton, negatief ten aanzien van zowel de wedstrijd als de veiligheid van de coureurs. “Met een half uur hebben we voldoende tijd om eender welk obstakel veilig te kunnen omzeilen”, meent Discart. “Bij een euvel moet de Safety Car eerst en vooral onmiddellijk de koersdirectie verwittigen, die dan de juiste beslissing moet nemen inzake neutralisatie. Dat betekent niet dat we de koers gaan beïnvloeden, allesbehalve, maar in de meeste gevallen zal er een omweg moeten worden gekozen.”

Dat lijkt niet evident, maar een organisatie van dit niveau blijkt daar op voorbereid. “Er zijn voldoende mensen die de omgeving van het parcours perfect kennen”, zegt Discart. “We werken samen met de mobiele seingevers, de politie en de lokale overheid om in zo’n situatie de meest efficiënte en veiligste optie te kiezen. Dankzij alle ervaring en kennis van onze mensen volstaat een half uur om een omleiding te organiseren. En in nood beschikken we in de wagens van de organisatie ook nog over regiokaarten. Maar ik ga ervan uit dat we die niet nodig zullen hebben.”

Erkenning

Vraag is: wat gaat dit nu effectief veranderen? “Het koersverloop neutraliseren heeft altijd impact op de renners”, besluit de organisator. “Als je onvoldoende voorbereid bent op een onverwachte hindernis, kan dat de renners in gevaar brengen. Stel je maar eens voor dat ze vol in een afdaling op een hindernis stuiten. Dan heb je een serieus probleem. Met de Safety Car zullen we tijd hebben om de nodige acties te ondernemen.”

De Baloise Belgium Tour belooft alvast te blijven werken aan de veiligheid, ook na het invoeren van veiligheidsborden, way-ins en way-outs en nu dus de Safety Car. Een initiatief dat we in deze tijden alleen maar kunnen toejuichen. “Ons laatste initiatief mag zeker worden overgenomen door andere wedstrijdorganisatoren”, aldus Discart. “We hoeven geen exclusiviteit, want uiteindelijk gaat het toch om de veiligheid van de renners. Integendeel, het zou een erkenning zijn mochten andere wedstrijden in de toekomst ook een Safety Car invoeren.”